22 Φεβ 2009

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

1) Για να είναι δυνατή η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ετεροδημοτών στον τόπο κατοικίας τους, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την 3η Μαρτίου 2009 να υποβάλλουν αιτήσεις στους Δήμους ή στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας. Οι Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009, θα διενεργηθούν με βάση τις μεταβολές που θα συντελεστούν μέχρι την 3η Μαρτίου 20092) Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όσοι νέοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στις επικείμενες Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009, μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί καθ’όλη την διάρκεια του 1991. Σύμφωνα και με την εκλογική νομοθεσία, για τον υπολογισμό της ηλικίας, η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως η ημερομηνία γέννησης, όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο συγκεκριμένο έτος (δηλ.1991)3) Τα μέλη ή φίλοι του Κινήματος, που Διαμένουν ή θα Βρίσκονται, σε χώρες μέλη της Ε.Ε., είτε λόγω σπουδών, εργασίας, αναψυχής κ.οκ. θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, στις χώρες αυτές, την 6η Ιουνίου 2009. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση είτε στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή του τόπου διαμονή τους είτε στα οικεία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)Η υποβολή των δηλώσεων λήγει την 31η Μαρτίου 2009. Μπορεί δε, να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε από τρίτο πρόσωπό το οποίο θα έχει εφοδιαστεί με μια απλή εξουσιοδότηση και φωτοτυπία της ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.Οι δηλώσεις συντάσσονται εις τριπλούν, εκ των οποίων μια λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος και μια αποστέλλεται, μέσω της προξενικής αρχής ή του Κ.Ε.Π., στην Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. του ΥΠ.Ε.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου